Wniosek o przymusowe leczenie alkoholika

Wniosek o przymusowe leczenie alkoholika
W Polsce działa wiele ośrodków chcących pomagać uzależnionym i jednym z nich jest Agnus Terapia dający możliwość przepracowania własnego problemu razem z terapeutą. Coraz popularniejsze stają się typowo współczesne uzależnienia. Przykładem jest uzależnienie od dopalaczy dotykające coraz więcej młodych ludzi. Wiele nowoczesnych ośrodków leczenia uzależnień kładzie duży nacisk na aspekt terapeutyczny, co umożliwia lepsze poznanie samego siebie i własnego problemu.