¡Hola!

Więź społeczna najmocniej wykształca się w środowiskach lokalnych. Wynika ten fakt z aspektu lokalności, czyli częstych kontaktów, dobrej wzajemnej znajomości, podobnych przyzwyczajeń czy przywiązania do wspólnych wartości.


Osoby, które chodziły razem do szkoły, razem pracują, spotykają się niemal co dzień w sklepie czy na lokalnych uroczystościach (weselach, pogrzebach) odczuwają mniej lub bardziej świadomie wzajemne przywiązania. Ponadto małe społeczności integrują się wokół wspólnych celów – potrzeba wybudowania nowej drogi, ochrona miejscowej szkoły przed likwidacją, organizacja jubileuszy itd., itp. Ich sprawy mają charakter „tu i teraz”.


Dzięki wzajemnej znajomości społeczności lokalne są efektywne w działaniu. Wiadomo, kto jest dobry w czym. Każdy wie, gdzie wysłać dziecko na korepetycje, kogo poprosić o naprawę pralki, komu można powierzyć sekret, a komu nie. Cechą środowisk lokalnych jest przywiązanie do pewnych wyróżniających je elementów. Może być to kibicowanie lokalnej drużynie, jakaś cecha wyróżniająca ubiór danej społeczności, tradycja wytwarzania określonego dania lub prowadzenia upraw albo hodowli zwierząt. Czasem są to też animozje z sąsiednimi miejscowościami lub konkurencyjną dzielnicą czy osiedlem w danym mieście. Te wyróżniki dodatkowo spajają społeczności lokalne.


Nowoczesne zorganizowanie społeczności lokalnych może przysporzyć im wielu korzyści. Dobrze zintegrowane środowiska mogą starać się o pozyskiwanie funduszy na poprawę komfortu wspólnego życia. Mogą generować inicjatywy, jak np. zorganizowanie wspólnej opieki nad dziećmi, ochrony parkingów, poprawy estetyki otoczenia itd..


Każda społeczność – jako grupa społeczna – będzie także mieć swoich liderów. Są oni potrzebni. Dobry lider nadaje działaniu spójności, potrafi uzyskać kompromis w kwestiach dyskusyjnych, wdrożyć skutecznie w czyn podjęte decyzje. Często liderzy zyskują z czasem funkcję sformalizowaną – zostają sołtysami, wójtami czy burmistrzami. Jeśli sprawdzą się w wymiarze lokalnym, ich działanie na szerszą skalę także powinno charakteryzować się wysoką skutecznością.